sample text

Enerji Etüdü

Sehatek EVD olarak enerji etüdü çalışmaları yapıp optimum geri ödeme süreli verimlilik artırıcı proje çalışmaları yapıyoruz. Çalışmanın ardından verilerinizi takip ediyoruz.

Veri Analizi Yapan Çalışan İllüstrasyonu

Numaranızı Bırakın Arayalım

%15 asgari tasarruf hedefleyen "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi" çalışmasının da en önemli adımı enerji etüdür.

Enerji etüdü hizmetimiz kapsamında merak ettiğiniz tüm soruları uzman mühendislerimize yöneltebilirsiniz.

%15 Enerji Tasarrufu Hedefi Kapsamında
Verdiğimiz Hizmetler

Sehatek Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi (EVD), 2011 yılından bu yana, sektörün öncü ve yenilikçi firmaları arasında yerini almış olup, gayret ve özen ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar kamu kesiminden yüzlerce binaya Enerji Verimliliği Arttırma ve Enerji Yönetimi konularında hizmet vermiştir.

Enerji Etüdü

Enerji etüdü, bir bina veya tesiste enerjinin kullanım alanlarının ve tüketilen enerji kaynaklarının tespit edilmesi ile başlar. Tesisin enerji akışı çözümlenir ve gerekli ölçü aletleri ile yapılan ölçüm, analiz ve hesaplamalar sonucunda mevcut durumdaki potansiyeller (verimler) tespit edilir.

Enerji etüdü kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Verimlilik Artırıcı Proje'ler (VAP) ortaya çıkar. Verimlilik artırıcı projeler alınacak önlemleri, enerji etüdüyle tespit edilen sorunların çözümlerin uygulamasını içeren çalışmalardır.

Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberinde kurumlardan beklenen, basitçe mevcut durumu tespit etmek ve 2023’e kadar mevcut duruma kıyasla belirlenen yüzdede (%15) Enerji Tasarrufu sağlamaktır. Mevcut durumu tespit edebilmek içinse uzman kuruluşlardan Enerji Etüdü hizmeti alınmalıdır. Etüt kapsamında aşağıdaki hizmetler tarafımızdan verilmektedir.

Kalibre Cihazlarla Ölçüm

Hizmet kapsamında yapılan ölçümlerde, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilmiş laboratuvarlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazlar ile ölçüm gerçekleştiririz.

Tarife Analizi

Elektrik tarife analiziniz yapılacak ve sizin için en ekonomik tarife modeli ortaya konulacaktır.

Tüketim Analizi

Isıtma ve soğutma amaçlı enerji tüketimlerinin analiz edilmesinde ısıtma-derece-gün ve soğutma-derece-gün değerleri kullanılarak, sağlıklı bir kıyaslama yapılabilmesi için sürekli değişen dış hava koşullarının binanın enerji performansına etkileri bertaraf edilecektir.

Yalıtım Durumu İncelemesi

Binanın yalıtım durumu ortaya konulacak; bina zarfından olan ısı kayıpları, ısı kazançları ve ısı köprüleri belirlenecek, termal kamera çalışmaları ile gerekli tespitlerde bulunulacaktır.

Yıllık Isıtma İhtiyacı Analizi

Binanın mevcut durumu göz önünde bulundurularak, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardına göre yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesaplanacaktır.

Kazanların İncelenmesi

Kazanlarınızın yakıt tüketimi, yüzey sıcaklığı, baca gazı sıcaklığı vb. parametrelerinin tümü yerinde ölçülerek tespit edilecek, verim hesabı yapılacaktır.

Pompaların İncelenmesi

Isıtma, soğutma ya da iklimlendirme sistemleriine dahil pompaların tümünde ölçümler yapılacak, durum değerlendirmesi raporlanacaktır.

Motorların İncelenmesi

Debi, devir ve elektrik enerjisi ölçümleri vb. incelenecek ve analiz edilecektir

Soğutma Sistemi İncelemesi

Sistem bütün olarak ele alınıp gerekli ölçüm/analiz/ raporlama yapılacaktır. verimlilik arttırıcı çalışma senaryoları geliştirilecektir.

Havalandırma Sistemi İncelemesi

Sistem bütün olarak ele alınıp gerekli ölçüm/analiz/ raporlama yapılacaktır. verimlilik arttırıcı çalışma senaryoları geliştirilecektir.

Otomasyon Sistemi İncelemesi

Otomasyon sistemi mevcut ise detaylı bir şekilde incelenerek verimlilik arttırıcı çalışma senaryoları geliştirilecektir.

Aydınlatma Sistemi İncelemesi

Aydınlatma sistemi enerji verimliliği açısından incelenerek aydınlatma seviyesi ve enerji ölçümleri yapılacaktır

Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı İncelemesi

İç ve dış tesisatından kaynaklanan enerji kayıpları, yapılacak ölçümlerle tespit edilecek, varsa kayıpların önlenmesine yönelik çözüm önerilerine raporda yer verilecektir.

Yenilenebilir Enerji İhtimalini Değerlendirme

Yenilenebilir Enerji Kullanım Senaryoları oluşturulacak, Kojenerasyon, trijenerasyon, ısı pompası, güneş, rüzgar, su kaynaklı yenilenebilir enerji sistem seçenekleri değerlendirilecektir.