sample text

Sıkça Sorulan Sorular

Sehatek Kamu Platformu'na enerji yöneticisi, enerji etüdü, verimlilik artırıcı proje ve kamu binalarında tasarruf hedefi ile ilgili sorulan soruların cevapları.

Veri Analizi Yapan Çalışan İllüstrasyonu

Sorular ve Cevaplar

Enerji Yöneticisi kimdir?

Kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde veya binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu, enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişiyi ifade eder.

Hangi binalar enerji yöneticisi bulundurmak zorundadır?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na bağlı olarak düzenlenen Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’e göre; Ticari ve Hizmet Binalarında (Otel, AVM, Hastane, İş Merkezi, Okul vb.) toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya/ enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri binalarda Enerji Yöneticisi bulundurmak zorunludur. Kamu binalarında toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalarda Enerji Yöneticisi bulundurmak zorunludur. Sanayi tesislerinde yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmelerde Enerji Yöneticisi bulundurmak zorunludur. Kurulu gücü yüz megavat ve üzeri olan, otoprodüktör lisansı sahibi olanlar hariç, elektrik üretim tesislerinde, Enerji Yöneticisi bulundurmak zorunludur.

Enerji yöneticisi olan bir binanın enerji etüdü yaptırmasına gerek var mıdır?

Enerji yöneticiliği ve enerji etüdü birbirinden farklı hizmetlerdir. Toplam inşaat alanı yada yıllık enerji tüketimi gerekçelerinden herhangi biri ile zorunluluk kapsamına giriyorsa hem enerji yöneticisi bulundurulmalı hem de enerji etüdü yaptırılmalıdır.

Enerji Yöneticisinin görevleri nelerdir?

Görevli olduğu bina/kurum/tesiste, enerji yönetimine dair süreçlere dahil olur, periyodik raporlama işleri yaparlar. Bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak enerji tüketimi bildirimlerini her yıl Mart ayı sonuna kadar ENVER portalına girer.

Bir kampüs içinde birden fazla bina varsa, hepsi için ayrı ayrı mı enerji yöneticisi bulundurmak gerekir?

Bir bina grubu veya yerleşke içerisinde, birden fazla bağımsız binanın bulunması halinde, bağımsız binaların toplamı bir arada değerlendirilir. Kampüs için bir enerji yöneticisi bulundurulması yeterlidir.

Bir enerji yöneticisi kaç binaya hizmet verebilir?

Bir enerji yöneticisi aynı anda 3 binaya hizmet verebilmektedir . / Enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır.

Kurumlar enerji yöneticiliği için dışardan hizmet almak zorunda mıdır?

Hayır. Kurum çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.

Hangi binalar enerji etüdü yaptırmak zorundadır?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na bağlı olarak düzenlenen Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’e göre; Ticari ve Hizmet Binalarında (Otel, AVM, Hastane, İş Merkezi, Okul vb.) toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya/ enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri binalarda Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Kamu binalarında toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalarda Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Sanayi tesislerinde yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmelerde Enerji Etüdü yapılması zorunludur.

Enerji etüdü yaptırmak ne kadar sürer?

Süre, etüdü yapılacak binanın büyüklüğüne, sistemlere dahil ekipmanların adetleri ile ilgilidir. Ortalama binalarda, 1 - 2 ay arasında değişmektedir.

Etütler kaç yılda bir yenilenir?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na bağlı olarak düzenlenen Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’e göre; Ticari ve hizmet binalarında her 7 yılda bir yenilenir. Kamu kesiminden binalarda her 7 yılda bir yenilenir. Sanayi tesislerinde her 4 yılda bir yenilenir.

Kimler enerji etüdü yapabilir?

Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilerden, gerekli cihaz ve personel altyapısını sağlayanlara Bakanlık tarafından ,sanayi ve/veya bina ve hizmetler sektörlerinde faaliyet yürütmek üzere, yetki belgesi verilir. Bu yetki belgesini alan şirketler Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketi olarak faaliyet gösterirler

Etüt – proje sertifikası nedir?

Bina ve/veya sanayi sektörlerinde eğitim, etüt, danışmanlık ve verimlilik artırıcı proje hizmetlerini yürütebilmeleri için Bakanlık veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen belgeyi ifade eder.

ENVER portalı nedir?

Enerji verimliliği çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkinliğinin artırılması ve enerji verimliliğinin gelişiminin izlenmesi amacıyla; bilgi toplama, depolama, analiz ve raporlama gibi özellikleri barındıran Bakanlığın enerji yönetimi bilgi sistemini ifade eder.

TEP nedir?

Ton Eşdeğer Petrol. Enerji kaynaklarının tek birim ile ifade edilmesini sağlayan ve 10 milyon kCal karşılığı enerji birimidir. Tüm enerji kaynaklarının TEP'e dönüşüm katsayıları 25 Ekim 2008 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Referans enerji tüketimi nedir?

Kamu Binalarında Tasarruf Hedef ve Uygulama Rehberi’ne göre 2016 , 2017 ve 2018 yılı enerji tüketim değerlerinin TEP cinsinden aritmetik ortalamasını ifade eder.

VAP nedir?

Enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.

ISO 50001 nedir?

ISO 50001 standardı her ölçekteki organizasyonun süreçlerindeki enerji uygulamalarını sistematik olarak optimize etmelerini sağlayan ve daha etkin enerji yönetimini teşvik eden uluslararası bir standarttır.

ISO 50001 kamu kurumları için zorunlu mudur?

25 Ocak 2020 Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler, en geç 2023 yılına kadar TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak belgelendirecektir.

%15 tasarruf hedefi nedir?

16 Ağustos 2019 tarihli 30019 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre; kamu binalarına (enerji tüketimi 250 TEP’ten fazla veya inşaat alanı 10000 m2’den fazla ise) 2016 , 2017 ve 2018 yıllardaki enerji tüketimlerinin aritmetik ortalaması referans alınarak, 2023 yılı sonuna kadar %15 enerji tasarruf hedefi belirlenmiştir.

Kamu kesimi binalar 2023’e kadar %15 Enerji Tasarrufu sağlamazsa ne olur?

Kamu Binalarında Tasarruf Hedef ve Uygulama Rehberi’ne göre; 2024 yılının ilk yarısında kurumların 2023 sonu tasarruf oranları Cumhurbaşkanlığı'na arz edilir.%14 tasarruf sağlayanlar “başarısız” , %14 ile %16 tasarruf sağlayanlar “başarılı” , %16 üzeri tasarruf sağlayanlar “üstün başarılı” olarak sınıflandırılır.

Kamu kurumları %15 tasarruf hedefine ulaşmak için neler yapılabilir?

Kamu Binalarında Tasarruf Hedef ve Uygulama Rehberi’nde kamu kurumlarının hedefleri sağlamak için uygulayabileceği önlemlerden bazıları sıralanmıştır. Rehberde yer almayan, ilgili bina/yerleşkeye özel daha pek çok enerji verimliliği uygulaması yapmak mümkündür. Konuyla ilgili Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerine başvurulabilir.