sample text

Enerji Kimlik Belgesi Hizmeti

Enerji kimlik belgesi zorunluluğu kamu kurumları için de geçerli mi? Kamu kurumları enerji kimlik belgesi hizmetini nerelerden alabilir?

Veri Analizi Yapan Çalışan İllüstrasyonu

Kamu Binalarında Enerji Kimlik Belgesi

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği uyarınca tüm binalar için " Enerji Kimlik Belgesi" almak yasal zorunludur. Bu yasal zorunluluk kamu kurumlarını da kapsamaktadır.
Sehatek EVD, binanızın yıllık enerji tüketim değerlerini görebileceğiniz bu belgelendirme işlemini en uygun maliyet ile gerçekleştirebilir.

Türkiye’de 50 m2 üzerindeki tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi alması gerekiyor. Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi 2 yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl vb. binalar Enerji Performans Yönetmeliği kapsamının dışında kalıyor.

Kamu Kurumları İçin Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji ve enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını, israfın önlenmesini amaçlayan Enerji Kimlik Belgesi (EKB) kamu binalarındaki ısıtma, soğutma, havalandırma ya da aydınlatma gibi sistemlerin yıl içerisinde ne kadar enerji tükettiğini gösteriyor.

Daha basit bir ifade ile anlatacak olursak beyaz eşyalarda A sınıfından G sınıfına kadar ayrılan ve enerji verimliliğini gösteren sistemin artık kamu binaları için de yapıldığını söylemek yanlış olmaz.

Örneğin, bir çamaşır makinesi söz konusu olduğunda A sınıfı en verimli enerji verimini, G sınıfı ise en düşük enerji verimini belirtiyor. Kamu binalarında da bu sınıflandırmayı gösteren belgeye "Enerji Kimlik Belgesi" ya da "EKB" adı veriliyor.

Örnek EKB

  • Kamu binalarının yıllık metrekare başına tükettiği enerjiyi kWh / m2 yıl cinsinden gösteren belgedir.
  • Enerji Kimlik Belgesi kamu binalarının enerji performansı, sera gazı emisyonu ve yenilenebilir enerji kullanım oranını gösterir.
  • Enerji Kimlik Belgesi kamu binalarının tamamına düzenlenir, bağımsız bölümlere ayrı ayrı düzenlenmez.
  • Düzenlendiği tarih itibari ile 10 yıl geçerlidir.
  • Mevcut ve yeni kamu binalarında, genelgeye göre C sınıfı performans şartı bulunmaktadır.
  • Kamu binalarının bulunduğu ısı bölgesi, yalıtım durumu, ısıtma sistemi, kapı ve pencerelerin yalıtım durumu gibi pek çok faktör sonuca etki eder.

Kamu Binaları İçin Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

1. Adım: Teklif Alım

Enerji yöneticilerimiz kamu binanızı ziyaret eder, en güncel ve güvenilir bilgiyi size aktarır. Yapılan keşiften sonra en uygun fiyat teklini sunarız. Fiyatlandırmamız kamu binanızın alanı, bağımsız bölüm sayısı vb. faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

2. Adım: Başvuru Yapın

Kamu binanıza enerji kimlik belgesi almak için Sehatek Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi'ni arayarak başvuruda bulunulur. Uzman mühendisler gerekli olan proje ve belgeleri sizden talep ederler. Projelerin temin ve tedariği konusunda şirketimiz danışmanlık yapar.

3. Adım: Termal Görüntüleme Yapalım

Enerji kimlik belgesi alınırken kamu binanız termal kamera ile görüntüleme ve yerinde tespit yapılması gerekmektedir. Termal kamera görüntülemesi sonucunda kamu binanızın ısı kaçakları tespit edilir. Sehatek EVD bütün bu hizmetleri ücretsiz olarak sağlar.

4. Adım: Belge Düzenlenir

Gerekli evrakların temini ve sahadaki çalışmanın akabinde binaya dair bilgiler ile BEP-TR sistemine veri girişi yapılarak bakanlıktan onay alınır. Her bina için ayrı bir belge düzenlenir ve her belgenin ayrı bir belge numarası vardır.

Enerji Kimlik Belgesi Ne İşe Yarar?

Tescilleme

Enerji Kimlik Belgesi almakla, kamu binanız; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – BEP (Binalarda Enerji Performansı) sistemine kaydedilir. Enerji Kimlik Belgeleri e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden ve bakanlığın sorgulama sayfasından (www.beptr.cbs.gov.tr) sorgulanabilir.

Tasarruf Sağlama

Kamu binanızın ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma ve aydınlatma için ne kadar enerji harcadığını öğrenirsiniz. Böylelikle iyileştirilmesi gereken sistemler ortaya çıkacaktır. Ayrıca kamu binanızın yalıtıma ihtiyacı olup olmadığını tespit edebilirsiniz.

Isı Kaçakları Tespiti

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi safhasında termal kameralar ile yapılacak ölçüm sayesinde kamu binanızın ısı kaçaklarını görebilirsiniz.

* Yeni ve mevcut binalarda 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca, 05.12.2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Bina Enerji Performans Yönetmeliği'nce" mevcut ve yeni binalara "Enerji Kimlik Belgesi" almak zorunludur. Bu yasal zorunluluk kamu binalarını da kapsamaktadır. Referanslarımızda da görüleceği gibi bir çok kamu binası binalarına Enerji Kimlik Belgesi alarak yasal zorunluluk kapsamında öncülük oluşturmuştur.