sample text

Verimlilik Artırıcı Proje

Uzman kadromuz, tesisinizde yapılacak ölçüm ve izlemeler sonucunda gerekli noktaları tespit eder ve sizler için yatırım maliyeti olarak uygun, tasarruf anlamında ise en verimli projeleri geliştirir. Bu sayede kısa vadede kendini amorti edebilen yatırımlarla enerji tüketiminizde gözle görülür farklar ortaya çıkar ve bu farklar faturalarınıza yansır.

Veri Analizi Yapan Çalışan İllüstrasyonu

Verimlilik Artırıcı Proje Nedir?

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren "nerji Verimliliği Kanunu" ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.

VAP, işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır. Verimlilik Arttırıcı Projeler, enerji etütlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir tesiste, enerji etüdü sonrası iyileştirmeler yapılabilecek tasarruf noktaları belirlenir. Bunun sonucunda her bir verimlilik arttırıcı proje için, verimlilik arttırıcı proje oluşturulur.

Verimlilik artırıcı projelerde belirlenen tasarruf noktaları için gerçekleştirilen projelerin bazıları yatırım maliyeti gerektirmezken bazı projeler kısa-orta-uzun vadeli diyebileceğimiz geri dönüş süreleri ile kendini amorte eder.