sample text

Ölçümler ve İzleme Hizmetleri

Kamu binalarının enerji kaçaklarını tespit etmek için kalibre edilmiş ölçüm cihazlarımızla ölçüm yapıyoruz. Ölçümün ardından otomasyon sistemlerimizle sisteminizi takibe alıyoruz.

Veri Analizi Yapan Çalışan İllüstrasyonu

Enerji Ölçme ve İzleme Sistemleri

Enerji verimliliği uygulamalarında sistematik bir yaklaşımın belirlenmesi gereksiz maliyetlerin önlenmesini sağlar ve tasarrufları maksimum seviyeye çıkarır.

Bu sistematik yapının ilk ve en önemli unsuru ; ölçme, izleme ve analiz sisteminin oluşması olarak belirlenebilir.

Binanızın genelinde veya ekipmana özel yapılacak ölçüm ve izleme faaliyetleri size pek çok yarar sağlar. Ekipmanlarınızın ve sistemlerinizin verimleri, doğru çalışıp çalışmadıkları, olması gereken değerleri sağlayıp sağlayamadıkları veya tehlike olasılığı bulunan durumlar hakkında geç kalınmış olmadan bilgi edinilebilir.

Enerji verimliliğine dair herhangi bir uygulama yapılmamış binalarda, bir ölçüm/izleme yapılmaz ise mevcut durumu tespit etmek buna bağlı olarak iyileştirme önerileri geliştirmek zaten mümkün değildir.

Genellikle binalarda , enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik çözümler bir kez uygulandıktan sonra, herhangi bir izleme/takip yapılmadığı için yararları kısa-orta vadede kaybolmaktadır.

Oysa binalar ve sistemler sürekli değişen ihtiyaçları ve kullanımları olan dinamik yapılar demektir.

Ancak sürekli izleme, analiz ve bina performansının raporlanması ile gerçek bir iyileştirme mümkündür.

Kurulacak enerji izleme altyapısı ile enerji tüketimlerinizi, makinalarınızın yardımcı işletmelerinizin tüketimlerini, kompanzasyon sistemlerinizi anlık olarak izleyebilir, gereksiz enerji tüketimlerinizi tespit edebilir ve tasarruf / verimlilik alanlarında işletmelerinize katma değer sağlayabilirsiniz.

Cihazlı Ölçüm Hizmetleri

Akredite kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış cihazlarımız ile bina genelinde ya da sistemleriniz özelinde ölçümler yapabiliriz.

Binanızda daha önce enerji etüdü yaptırmış olsanız bile aşağıda yer alan ölçüm hizmetlerinin biri veya birkaçı için tarafımızdan destek alabilirsiniz.

Bazı Ölçüm Hizmetlerimiz;

 • 1-) Baca Gazı Analiz Hizmeti

 • 2-) Termal Kamera Çekim Hizmeti

 • 3-) Bina Dış Duvar Isı İletim Katsayısı Ölçüm Hizmeti

 • 4-) Enerji Analizörü Ölçüm Hizmeti

 • 5-) Buhar Kapanı ve Buhar Vanası Kaçak Test Hizmeti

 • 6-) Basınçlı Hava Kaçak Test Hizmeti

 • 7-) Akışkan Debi Ölçüm Hizmeti

 • 8-) Basınçlı Hava Debi Ölçüm Hizmeti

 • 9-) Ortam Hava Kalite Ölçümü

 • 10-) Aydınlatma Şiddeti Ölçüm Hizmeti

 • 11-) Ses Seviyesi/Gürültü Ölçüm Hizmeti

 • 12-) Havalandırma Hatlarında Hava Hızı/Debisi Ölçüm Hizmeti

 • 13-) Havalandırma Menfezlerinde/Difüzörlerinde Hava Hızı/Debisi Ölçüm Hizmeti

 • 14-) Mekanik Sistemlerde Devir Ölçüm Hizmeti

 • 15-) Akışkan Elektriksel İletkenlik, Ph, TDS ve Tuzluluk Ölçüm Hizmeti